kstb

telsim

11-01-2019 12:56 GÜNDEM

SAYIŞTAY DOME HOTEL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI...

Sayıştay, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin sözleşme süresi sona eren Dome Hotel’i tasarrufuna alarak, yasa kurallarına uygun olarak kiralaması gerektiğini kaydetti.

SAYIŞTAY DOME HOTEL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI...

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, kamuoyunda Dome Hotel özelinde yapılan ancak konusu bakımından 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca yapılması gereken tüm kiralama ihalelerini etkileyen ve kiralama işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda belirsizlik yaratan tartışmaların devam etmesi  nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

 

Korahan, Anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasından almış olduğu yetki uyarınca denetim alanında bulunan kurum ve kuruluşların kaynaklarının yasalarda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemekte olup, bu hususlarda yaptığı tespitleri ve vardığı sonuçları yayımladığı rapor ve verdiği görüşlerde belirttiğini kaydetti.

 

“VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ’NİN HESAPLARI İNCELENİYOR”

 

Korahan, değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Yasa ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin denetleme yetkisinin Sayıştay’a verildiğini, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nda denetimine tabi olan kurum ve kuruluşların mallarının da alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetleyeceğinin  açıkça belirtilmekte olduğunu kaydederek, bu kapsamda dairenin 2015 mali yılı hesapları ve işlemlerinin görevlendirilen denetçiler tarafından halen denetlenmekte olduğunu ifade etti.

 

Korahan,  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının yürürlüğe giriş tarihi olan 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren yapılan ihalesiz kiralama işlemlerinin raporlanacağını ve  yasa  uyarınca Hukuk Dairesi’ne iletileceğini ifade tti.

DOME HOTEL İHALESİ

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Dome Hotel'in süresi biten kira sözleşmesi ile ilgili olarak  Sayıştay Başkanlığı’ndan  görüş talep edildiğini kaydeden Korahan, inceleme  sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Dome Hotel’in kar ortaklığı şeklinde Dayanışma Turizm Ltd.'e kiralandığı ve kira süresinin 14.05.2018 tarihinde son bulduğu,

EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre sözleşme gereği anılan şirket tarafından hotele yapılması gereken yatırımların tam olarak gerçekleştirilmediği,

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne ödenen kar payının yeterli bulunmadığı ve dairenin 3 Ekim 2017 tarihinde avukat aracılığı ile Dayanışma Turizm Ltd.'e sözleşmeyi uzatma ve/veya yenileme niyetinde olmadığını, 14 Mayıs 2018 tarihinde ve/veya en geç 15 Mayıs 2018 tarihinde Dome Hotel'i tahliye etmesini, aksi halde tahliye davası ikame edileceğini yazılı olarak ilettiği görülmüştür.”

Korahan, tespitler yanında  Hukuk Dairesi’nin İhale Komisyonu Başkanı’na vermiş olduğu 25.09.2016 tarih ve SAV.0.00-BYMB/2-17/2455 sayılı görüşte, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında mal ve hizmet satımları, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin kapsam dahilinde iken, bunlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili düzenlemenin mevcut olmadığı, ancak bu eksikliğin yasa kapsamına giren işlemlerde Kamu İhale Yasası’nın uygulanmaması sonucunu doğurmadığı, böyle bir uygulamanın yasaya aykırılık sonucu doğurabileceğini, yasa kapsamına giren mal ve hizmet satımları ile kiraya verme işlemlerinde yasanın uygulanması gerektiği, ihtiyaç duyulan kısımlarda ise şartname kuralları ve benzeri hazırlık işlemleri ile düzenleme yapılabileceğinin belirtildiğini açıkladı.

Korahan, “İnceleme sonuçları ve yukarıda belirtilen görüş doğrultusunda tarafımızca Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne verilen cevapta özetle, Daire’nin Dome Hotel’i süresi biten sözleşme gereği tasarrufuna alması gerektiği ve 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası kapsamında olan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Dome Hotel’i anılan yasa kurallarına uygun olarak kiralaması gerektiği belirtilmiştir”  dedi.

Korahan,  Sayıştay Başkanlığınca yasalar ile toplum menfaati gözetilerek verilen görüş üzerinden Sayıştay’ın yetkilerinin tartışmaya açılmasının, kamu mali yönetiminde usulsüzlüklerin önüne geçmek, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak için yürüttükleri  denetimlere zarar vereceğini kaydetti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Puan Durumu